SAT

SAT Reasoning Test (test rasuđivanja) je neophodno položiti da biste se upisali na većinu američkih koledža i univerziteta (osnovne studije).

Rezultati SAT testa nisu jedini faktor na osnovu koga se primaju novi studenti ali su bitan faktor i svaki koledž određuje koliko broj bodova je potreban.

Test se polaže na engleskom jeziku, traje 3 sata i 45 minuta i sastoji se iz tri dela:

  • matematika,
  • kritička analiza teksta i
  • pisanje sastava.

Svaki deo nosi od 200 do 800 bodova.

Prosečni broj bodova na matematičkom testu i kritičkoj analizi teksta iznosi 500. Na testu se nudi više mogućih odgovora za svako pitanje, osim kod pisanja eseja i deset pitanja iz matematike. SAT ispit se polaže šest puta godišnje van SAD a mesta održavanja ovih ispita se menjaju. O tačnim terminima i mestima polaganja ispita, kao i ceni, informišite se na sajtu www.collegeboard.org. Na ovom sajtu ćete naći i primere testa i literaturu za pripremanje za SAT.

SPREMITE se za SAT test sa nama u Angloland skoli.

Upiti i prijave na office@angloland.rs ili angloland@sbb.rs