LCCI engleski za turizam

Ispiti engleskog jezika za turizam Privredne komore Londona jesu kvalifikacija za sve one koji žele da rade i uspešno komuniciraju na engleskom jeziku u turističkoj industriji.  Postoji na dva nivoa od kojih je svaki namenjen određenim pozicijama.

Engleski jezik za turizam (Nivo I)

Ova kvalifikacija je namenjena kandidatima koji žele da uspešno komuniciraju na govornom engleskom jeziku, na nivou odnosa sa klijentima u turističkoj industriji. Od kandidata se očekuje da poseduju opšte znanje engleskog jezika na nivou A2 po klasifikaciji Saveta Evrope kao i da primenjuju i koriste poseban vokabular, idiomatske izraze i skraćenice koje se generalno koriste u turističkoj industriji.

Teme pokrivene ispitom

 • osnovno razumevanje pročitanog poslovnovog teksta u turističkom kontekstu
 • sastavljanje jednostavnije poslovne komunikacije
 • opšta usmena komunaikacija u turističkom kontekstu
 • razumevanje i procesuiranje informacija u turističom kontekstu
 • zadaci u vezi sa turizmom
 • tipovi odmora i smeštaja
 • putnici i turisti koji putuju poslovno ili iz zadovoljstva
 • metode putovanja
 • uloge poslova u turističkoj industriji
 • osobeni jezik u turističkoj industriji

Testiranje

 • WEfT (pismeni ispit engleskog jezika za turizam):
  Kandidati se testiraju kroz pismeni ispit u trajanju od 2 sata. Kandidati moraju odgovoriti na četiri obavezna pitanja.
 • SEfT (usmeni ispit engleskog jezika za turizam):
  Kandidati se testiraju kroz usmeni ispit u trajanju od 20 minuta koji se sastoji od dva dela. Oba dela imaju jednak udeo u konačnoj oceni a kandidati se ocenjuju na osnovu četiri ispitnih kriterijuma – fluentnost, vokabular, gramatika i izgovor.

Engleski jezik za turizam – Nivo II

Ova kvalifikacija je pogotovu namenjena onima koji se pripremaju za rad ili već rade u turističkoj industriji, bilo u Velikoj Britaniji ili drugde u svetu. Ovaj ispit testira njihovu sposobnost efektivne komunikacije na usmenom engleskom jeziku na profesionalnom nivou. Od kandidata se očekuje da poseduju opšte znanje engleskog jezika na nivou B1 po klasifikaciji Saveta Evrope ali se takođe očekuje da demonstriraju razumevanje i korišćenje specijalizovanog govora i terminologije koji se koriste u turističkoj industriji.

Ova kvalifikacija se sastoji od dve komponente: Nivo II pisanog engleskog jezika za turizam (WEfT) i nivo II usmenog engleskog jezika za turizam (SEfT). Ove komponente su, međutim, dostupne i kao samostalne kvalifikacije.

Teme pokrivene ispitom

 • pisana poslovna komunikacija (pisma, memorandumi, faksovi)
 • rutinska usmena komunikacija u turističkom kontekstu
 • reformulacija i procesuiranje informacija u vezi sa turizmom
 • promotivni materijal (brošure, leci, reklame)
 • izveštaji
 • vođenje i komentarisanje tura kao i planiranje
 • spiskovi i/ili strukturalne beleške
 • proračunavanja broja putnika/zahteva i troškova
 • obaveštenja
 • tipovi odmora i smeštaja
 • putnici i turisti koji putuju poslovno ili iz zadovoljstva
 • metode putovanja
 • uloge poslova u turističkoj industriji
 • osobeni jezik u turističkoj industriji

Testiranje

 • WEfT (pismeni ispit engleskog jezika za turizam):
  Kandidati se testiraju kroz pismeni ispit u trajanju od 2.5 sata. Kandidati moraju odgovoriti na četiri obavezna pitanja.
 • SEfT (usmeni ispit engleskog jezika za turizam):
  Kandidati se testiraju kroz usmeni ispit u trajanju od 20 minuta koji se sastoji od dva dela. Oba dela imaju jednak udeo u konačnoj oceni a kandidati se ocenjuju na osnovu četiri ispitnih kriterijuma – fluentnost, vokabular, gramatika i izgovor.