ENGLESKI za učenike EKONOMSKE, TRGOVACKE i PRAVNE srednje škole

Engleski za srednjoškolce – uČenike EKONOMSKE, PRAVNE i TRGOVAČKE škole

rad u malim grupama ili individualna nastava

u nastavi se koriste udžbenici prema školskom programu koji koristite i dodatni nastavni materijal

CENTAR grada
mob.069 2787 251
office@angloland.rs angloland@sbb.rs
www.angloland.rs