ENGLESKI za inzenjering

angloland KURSEVI ENGLESKOG u INZENJERING

za studente elektrotehnike , masinskog inzenjeringa ili za inzenjere i srodna zanimanja

mikrogrupe do 4 djaka ili individualna nastava

CENTAR GRADA
office@angloland.rs angloland@sbb.rs
www.angloland.rs