ENGLESKI u novinarstvu

angloland KURSEVI ENGLESKOG u NOVINARSTVU

za studente novinarstva i profesionalce u struci i srodna zanimanja

mikrogrupe do 4 djaka ili individualna nastava

CENTAR GRADA
office@angloland.rs angloland@sbb.rs
www.angloland.rs