ENGLESKI u marketingu

angloland KURSEVI ENGLESKOG u marketingu

za studente ekonomije I srodne fakultete ili za marketing profesionalce

mikrogrupe do 4 djaka ili individualna nastava

email : office@angloland.rs angloland@sbb.rs www.angloland.rs