ENGLESKI u bankarstvu i finansijama

angloland KURSEVI ENGLESKOG za BANKARSTVO i FINANSIJE

za studente bankarstva i finansija ili za profesionalce u karijeri i srodna zanimanja

mikrogrupe do 4 djaka ili individualna nastava

CENTAR GRADA
office@angloland.rs angloland@sbb.rs
www.angloland.rs