Cambridge English FCE

Najčešće polagan ispit međuu svim Cambridge English ispitima. FCE je ispit za viši srednji nivo znanja i podrazumeva znanje svih jezičkih veština.

FCE je široko priznat u privredi i industriji, na primer za poslove koji uključuju rad sa javnošću ili kancelarijski posao u bankama, avioindustriji, keteringu i tako dalje, a takođe i na pojedinim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama. Ispit obično zahteva 500 do 600 sati učenja i povezan je sa B2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika.

Počev od 2011. godine kandidatima je na raspolaganju i “školska” verzija FCE ispita. FCE for Schools prati isti format ispita kao i FCE i zahteva isti nivo znanja.

Jedina razlika između ispita nalazi se u sadržaju tema koje sun a FCE for Schools ispitu prilagođene interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

Pri prijavi za ispit posebno obratite pažnju na činjenicu da se datumi polganja FCE i FCE for Schools ispita razlikuju.

preuzeto sa http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski/izaberi-cambrigde

SPREMITE Cambridge FCE u ANGLOLAND skoli .
Upiti i prijave na office@angloland.rs angloland@sbb.rs