Viši II

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje.

U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz.

U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

www.angloland.rs office@angloland.rs angloland@sbb.rs