GRE

GRE je neophodno položiti da biste se upisali na postdiplomske studije većine američkih koledža i univerziteta (osnovne studije).

Na ispitu se ocenjuju analitičko pisanje, jezičke i matematičke sposobnosti koje nisu vezane samo za jednu oblast studija. Svaka institucija odlučuje koliko broj poena sa ovog testa je potreban da biste se upisali na studije, pogotovo što npr. matematika nije od istog značaja za studije sociologije i fizike.

Ispit se može polagati preko kompjutera ili pisanim putem, na engleskom jeziku.

Kompjuterski ispit traje 3 sata i 15 minuta i sastoji se iz četiri dela:

  • analitičkog pisanja,
  • jezičkih i matematičkih sposobnosti
  • i probnog dela ispita koji se ne ocenjuje a može se pojaviti u bilo kom delu ispita.
  • Pisani ispit traje malo duže – 3 sata i 45 minuta i princip polaganja je nešto drugačiji, o čemu se više možete informisati na zvaničnom sajtu www.gre.org.

Pisani deo GRE ispita se može polagati tri puta godišnje van SAD (u oktobru, martu i junu) ali ispit koji se radi putem kompjutera se može polagati bilo kada. Nama najbliže zemlje u kojima se može polagati GRE su Mađarska, Bugarska i Hrvatska. O tačnim datumima, mestu polaganja, načinu prijavljivanja i ceni, informišite se na zvaničnom sajtu. Ovde možete naći i detaljnija objašnjenja testova i primere.

Pripremite se za GRE sa nama u ANGLOLAND skoli

office@angloland.rs
angloland@sbb.rs