ENGLESKI u psihologiji

angloland KURSEVI ENGLESKOG u PSIHOLOGIJI

za studente psihologije, psihologe i srodna zanimanja

mikrogrupe do 4 djaka ili individualna nastava

office@angloland.rs angloland@sbb.rs
www.angloland.rs