CPE Cambridge English Proficiency

Ispit sa najdužim stažom u ponudi i najviša jezička kvalifikacija.

CPE ispit podrazumeva visoke jezičke kompetencije i priznat je u mnogobrojnim institucijama visokog obrazovanja, uključujući gotovo sve univerzitete u Velikoj Britaniji.

Poslodavci širom sveta takođe priznaju CPE. Ispit je povezan sa C2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva 950 do 1050 sati učenja kako biste se pripremili za polaganje.

preuzeto sa http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski/izaberi-cambrigde

SPREMITE Cambridge CPE u Angloland skoli .
Upiti i prijave na office@angloland.rs angloland@sbb.rs