Opšti kursevi

Početni I

Početni I

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi
Početni II

Početni II

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi
Srednji I

Srednji I

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.

U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi
Srednji II

Srednji II

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti.

Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi
Viši I

Viši I

Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima.

U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi
Viši II

Viši II

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje.

U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi
Konverzacijski

Konverzacijski

Vezbajte konverzaciju na engleskom jeziku na svim nivoima od srednjeg do najviseg.

Upisite konverzacijski kurs engleskog u Angloland skoli i vezbajte sa nama Continue reading →

Posted by man in Opšti kursevi