Cambridge English Preliminary (PET) – Niži srednji nivo

PET testira kompetencije u komunikaciji za svaku od četiri jezičke veštine na nivou približnom dve trećine znanja za FCE ispit.

Na ovom nivou, polaznik se uspešno snalazi u većini svakodnevnih situacija koje zahtevaju upotrebu engleskog jezika u sopstvenoj ili stranoj zemlji sa izvornim ili stranim govornicima. Ispit je povezan sa B1 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva u proseku oko 380 sati učenja kako bi se dostigao.

Od 2011. godine postoji i “školska” verzija PET ispita. PET for Schools prati isti format kao i “običan” PET ispit, i nivo zahtevanog znanja je isti.

Jedina razlika nalazi se u sadržaju tema koje se koriste u “školskoj” verziji ispita, zato što su teme prilagođene interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

Pri prijavi obratite pažnju na činjenicu da se datumi održavanja ispita razlikuju za PET i PET for Schools.

preuzeto sa http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski/izaberi-cambrigde

SPREMITE Cambridge PET sa nama.
Upiti i prijave na office@angloland.rs angloland@sbb.rs