Cambridge English Key (KET) – Početni nivo

Ovaj ispit je prvi korak za polaznike koji žele da napreduju ka višim nivoima.

KET predstavlja ispit za početni nivo znanja i omogućava polaznicima da steknu potvrdu osnovnog znanja iz engleskog jezika.

Početni nivo se dostiže nakon, 180 do 200 sati učenja i povezan je sa A2 nivoom Saveta Evrope za znanje jezika.

Postoji takođe i KET for Schools (školski KET) verzija ispita koja je dostupna kandidatima. KET for Schools prati isti format kao i “običan” KET i zahtevani nivo znanja je identičan, takođe.

Jedina razlika između ispita jeste sadržaj tema na ispitu: školski ket primarno je prilagođen interesovanjima i iskustvima kandidata školskog uzrasta.

Prilikom prijave za ispit, posebno obratite pažnju na činjenicu da se datumi održavanja KET i KET for Schools ispita razlikuju.

preuzeto sa http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski/izaberi-cambrigde

SPREMITE Cambridge KET ispit sa nama.
Upiti i prijave na office@angloland.rs angloland@sbb.rs