CAE Cambridge English Advanced

Ovaj ispit zahteva visok nivo jezičkih kompetencija na engleskom jeziku za polaznike koji dostižu nivo znanja engleskog jezika za većinu zahtevnih situacija, uključujući posao i studiranje.

CAE priznaju gotovo svi britanski univerziteti kao dokaz da kandidati poseduju odgovarajuće jezičke veštine za programe koji se održavaju i ocenjuju na engleskom jeziku.

Ispit je povezan sa nivoom C1 Saveta Evrope za znanje jezika i zahteva 750 do 800 sati učenja kako biste se pripremili za polaganje.

preuzeto sa http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski/izaberi-cambrigde

SPREMITE Cambridge CAE su Angloland skoli .
Upiti i prijave na office@angloland.rs angloland@sbb.rs